Bloczki betonowe

Wymiary: 
B14: 30x24x14, 
B30: 30x24x12,
B38: 38x24x12