Krawęźniki drogowe i obrzeża

Wymiary:
krawężniki drogowe: 100x30x15
obrzeża: 100x30x8, 100x20x6