Projekty unijne

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie TT Bruk w celu rozpoczęcia działalności eksportowej TT-BRUK

Przedsiębiorstwo Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie TT Bruk w celu rozpoczęcia działalności eksportowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Cele projektu:
Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej

Wartość projektu netto: 525 500.00 PLN
Wartość dofinansowania: 446 675.00 PLN

Produkcja nowych innowacyjnych produktów przez firmę TT-BRUK

Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Produkcja nowych innowacyjnych produktów przez firmę TT-BRUK”

Projekt dotyczy zakupu maszyn i urządzeń do produkcji, które będą służyć wprowadzeniu na rynek nowego dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu – płyty parkingowej przepuszczalnej dla wody z betonu jamistego. Inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Sokołów Małopolski. Nowym produktem będzie płyta parkingowa przepuszczalna dla wody wykonana z betonu jamistego.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu – płyta parkingowa z betonu jamistego.

Wartość projektu: 12 282 534,00 zł.
Dofinansowanie projektu z FE: 6 490 770,00 zł.

Zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postgępowania

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Protokół postępowania

zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

zał. 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

zał. 4 – Formularz ofertowy

zał. 5 – Oświadczenie o realizowanych zleceniach

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Protokół postępowania

zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

zał. 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

zał. 4 – Formularz ofertowy

zał. 5 – Oświadczenie o realizowanych zleceniach

Informacja o zakończonym postępowaniu

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Protokół postępowania

zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

zał. 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

zał. 4 – Formularz ofertowy

zał. 5 – Oświadczenie o realizowanych zleceniach

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z naszymi usługami.

Telefon

+48 17 77 28 760

Email

ttbruk@poczta.fm

Lokalizacja

Górno ul. Centralna 27 /k. Rzeszowa

36 – 051 Górno

Dane

NIP: 8140002552

REGON: 690123254