Projekty UE

Projekty UE

Produkcja nowych innowacyjnych produktów przez firmę TT-BRUK

Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Produkcja nowych innowacyjnych produktów przez firmę TT-BRUK”

Projekt dotyczy zakupu maszyn i urządzeń do produkcji, które będą służyć wprowadzeniu na rynek nowego dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu – płyty parkingowej przepuszczalnej dla wody z betonu jamistego. Inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Sokołów Małopolski. Nowym produktem będzie płyta parkingowa przepuszczalna dla wody wykonana z betonu jamistego.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu – płyta parkingowa z betonu jamistego.

Wartość projektu: 12 282 534,00 zł.
Dofinansowanie projektu z FE: 6 490 770,00 zł.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Protokół postępowania

zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

zał. 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

zał. 4 – Formularz ofertowy

zał. 5 – Oświadczenie o realizowanych zleceniach

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Protokół postępowania

zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

zał. 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

zał. 4 – Formularz ofertowy

zał. 5 – Oświadczenie o realizowanych zleceniach

 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Protokół postępowania

zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

zał. 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

zał. 4 – Formularz ofertowy

zał. 5 – Oświadczenie o realizowanych zleceniach

 

 

 

 

 

Firma
TTbruk NIP: 8140002552
Kontakt
Tel: +48 17 77 28 760Email: ttbruk@poczta.fm
Adres
36-051 Górno ul. Centralna 27